ZBA netwerk ZBA netwerk

Welkom bij ZBAnetwerk

ZBA staat voor Zelfstandige Bedrijfsartsen, maar onze bedrijfsartsen zijn meer dan dat. De bedrijfsartsen van ZBAnetwerk zijn ook ondernemers. Vrijgevestigd, niet afhankelijk van arbodiensten en regionaal werkzaam.
 
ZBAnetwerk is een netwerk met landelijke dekking dat werkgevers in het MKB begeleidt en adviseert bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Werkgevers zijn verplicht een contract af te sluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. Een overeenkomst met een bedrijfsarts van ZBAnetwerk valt onder de Maatwerkregeling van de Arbowet en is voldoende om op een laagdrempelige manier aan deze verplichting te voldoen.

Ook het MKB en ZZP'ers hebben recht op een goede bedrijfsarts

Een overeenkomst met een arbodienst kost u vaak veel geld. Ook als u er weinig of geen gebruik van maakt. Via ZBAnetwerk heeft u:
- lage jaarlijkse kosten
- een goede bedrijfsarts uit uw regio
- de kennis van een landelijk netwerk in huis
- een ondernemende bedrijfsarts die ook
  zakelijke gevolgen (onder)kent

ZBAnetwerk kan veel voor u, werkgever en zzp'er, betekenen. Lees onze uitgebreide informatie voor ondernemende werkgevers of zzp'ers of neem contact met ons op.

ZBAnetwerk. Voor ondernemende bedrijfsartsen

Als vrijgevestigd bedrijfsarts bent u ondernemer. U denkt als ondernemer en u begrijpt de consequenties van besluiten die werkgevers in het MKB moeten nemen. Wij, bedrijfsartsen van ZBAnetwerk, vormen een landelijk netwerk van en voor vrijgevestigde bedrijfsartsen.  ZBAnetwerk werkt vooral voor het MKB. Bedrijfsartsen van ZBAnetwerk blijven volstrekt onafhankelijk, bepalen zelf hun tarieven en treden tegelijkertijd naar buiten onder het merk ZBAnetwerk. Zij onderkennen de kracht van de coöperatieve gedachte. ZBAnetwerk heeft ruimte voor vrijgevestigde bedrijfsartsen die zich thuis voelen in dit concept. Belangstelling?
Kijk dan voor meer informatie op de bedrijfsartsenpagina.